Početna strana > Sistem menadzmenta kvalitetom
Beohemija Inhem Sta vas cini srecnim
Novosti distributeri video klipovi Galerija kutak kontakt

Pozicija na trzistu
Tehnologija
Kvalitet

Sertifikacija

U cilju uspostavljanja uniformnog kvaliteta proizvoda, poboljšanja performansi i profitabilnosti, efikasnosti rada i lakšeg pristupa novim tržištima implementirali smo Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008. Projekat uvođenja, implementacije i nakon toga primene, održavanja i poboljšavanja sistema kvaliteta, predstavlja i deo struktuiranja firme prema međunarodnim standardima i zahtevima međunarodnih institucija. Prva faza sertifikacije bila je 23.08.2011.godine kada su sertifikovana dva entiteta Beohemija poslovnog sistema i to Beohemija doo i Beohemija- Inhem doo.

Sistem je uspostavljen tako da donosi jasno definisane procese, veću uređenost, pojačanu disciplinu, kompletnije izveštavanje i veću fokusiranost na korisnika. Na taj način je omogućeno efikasnije i efektivnije upravljanje procesima, praćenje ostvarenja i reagovanje na potrebe svih zainteresovanih strana kompanije.

Najbolji efekti uvođenja Sistema menadžmenta kvalitetom ogledaju se u smanjenju ukupnih troškova poslovanja, boljoj tržišnoj mogućnosti, višem nivou poverenja klijenata, kontroli svih procesa koji se odvijaju u kompaniji, višem nivou odgovornosti zaposlenih, boljoj iskorišćenosti vremena i resursa.

Prikupljeni podaci omogućavaju efikasno planiranje i sprovođenje svih neophodnih poboljšanja. Sve to nam osigurava donošenje najboljih odluka za naše poslovanje.

01.jpg                      02.jpg
Sertifikat Beohemija               Sertifikat Beohemija-Inhem

 Akreditacija laboratorije - Beohemija-Inhem

Laboratorija svojim kompetentnim rezultatima ispitivanja obezbeđuje uklanjanje barijera u međunarodnoj trgovini i ubrzava protok roba, koji se zasniva na međunarodnom kredibilnom sistemu priznavanja rezultata ispitivanja. Ovo se postiže primenom standarda ISO/IEC 17025 (EA/ILAC/IAF smernice: EA 2/05, ILAC P9:11/2010, EA 4/02, EA 4/07, EA 4/16, ILAC G8:03/09, ILAC G17:2002,-Dokumenta АТS: ATS-PА01 Pravila akreditacije; АТS-PА03 Pravila za  ostvarivanje prihvatljive sledivosti merenja; АТS-PА02 Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenosti, АТS-PА04, Pravila za korišćenje simbola akreditacije, АТS-PА 06 Procena merne nesigurnosti, АТS-UP03 Smernice za iskazivanje obima akreditacije laboratorija za ispitivanje, Referentna dokumenta prema traženom obimu akreditacije), uz pomoć koga svaka laboratorija postaje međunarodno kompetentna – akreditovana. Iz tog razloga, Odbor za kvalitet Beohemija poslovnog sistema, doneo je rešenje o akreditaciji laboratorije u entitetu Beohemija Inhem čime se želi postići visoka tačnost laboratorijskih rezultata i podići efikasnost u radu.

 Integrisani sistem menadžmenta - Dahlia doo

Integrisani sistemi menadžmenta su sistemi koji integrišu sve komponente u jedan koherentan sistem, omogućavajući postizanje politike i ciljeva organizacije.

U okviru entiteta Dahlia Beohemija poslovnog sistema u postupku je uspostavljanje jednog ovakvog sistema koji daje odgovor na zahteve standarda SRPS ISO 9001:2008- Sistemi menadžmenta kvalitetom, SPRS ISO 14001:2005- Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine i SRPS OHSAS 18001:2008- Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Implementacija Integrisanog sistema menadžmenta je, od strane menadžerskog tima Beohemija poslovnog sistema, prepoznata kao imperativ za dugoročni razvoj naše kompanije. 

Kvalitet kom težimo ne poznaje kompromise. Upravljanje kvalitetom predstavlja osnovu naše stabilnosti i sigurnosti. Rad na implementaciji sistema menadžmenta i sertifikacija nakon toga omogućiće nam izvesnost u postizanju vrhunskih rezultata na svim nivoima i u svim segmentima poslovanja.